Osteopati

Osteopati handlar inte bara om att minska smärta och obehag. Den är en skonsam och effektiv form av manuell behandling som syftar till att återställa bästa möjliga balans och inre förutsättningar för hälsa och välbefinnande. 

Det handlar om att hjälpa kroppen att vara bekväm och se till att varje del fritt kan röra sig på bästa sätt. Smärta och ohälsa kan uppstå när vi utsätts för yttre och inre påfrestningar av olika slag. Under vissa omständigheter som vid stress, skador, långvarig ensidig belastning eller idrottsskador, kan det vara svårt för kroppen att hitta tillbaka. Spänningar och avvikelser kan försämra kroppens egna läkande mekanismer. Att ha ont eller ha svårt att röra sig kan vara stressande i sig. 

Grundtanken med Osteopati är att kroppens mekanik påverkar dess funktion. Osteopater är experter på att hitta eventuella spänningar och felaktiga anpassningar som kan äventyra vår hälsa och välbefinnande. De är mycket skickliga på att korrigera dessa mekaniska problem så att våra kroppar kan fortsätta att göra det de behöver för att ta hand om sig själva. Det kan vara så enkelt som att hjälpa ett ben i kroppen att komma på plats, eller att frigöra en "instängd nerv" , men det kan också vara mycket mer subtilt och komplext. 

Osteopater använder sina händer för att hjälpa kroppen att ställa om sig själv. Genom livet, plockar vi upp dåliga vanor och behåller onödiga spänningar vi lagt på oss som en reaktion på saker som händer oss. Detta kan begränsa våra rörelsemönster och det kan ha en djupgående effekt på kroppens förmåga att ta hand om sig själv. Det är här en osteopat kan hjälpa till. När du går till en osteopat kommer de ställa några enkla frågor om ditt problem och din hälsa i allmänhet för att försöka förstå vad som händer. De kommer att titta på hur din kropp fungerar mekaniskt för att se hur det kan bidra till ditt problem. Sedan kan osteopaten börja stödja din kropp att själv ställa om sig och släppa eventuella spänningar, vilka försämrar dess funktion. 

Detta kan innebära direkt stretching av muskler eller att uppmuntra leder till att röra sig mer fritt. Behandling är oftast mycket skonsam och kan vara skönt avkopplande.

Rådmansgatan 15, Sala

Porten till vänster om Linneskåpet

© Copyright Cathrine Lobel